Groene Wijkkrant Koninginnebuurt, Haarlem

Koningin Duurzaam produceerde een informatieve bijlage bij Wijkkrant de Willemien, die deur voor deur verspreid wordt. Hieronder treft u de link:

de groene willemiende groene willemien

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

Druk bezochte Haarlemse Heerlijke Huizenroute

Napraten in het Seinwezen

Napraten in het Seinwezen

Onder het genot van  een drankje en Heerlijke Haarlemse Happen van Vuur en Vlam praten zo’n 80 bezoekers van de Route na in het Seinwezen, alwaar wethouder Jan Nieuwenburg de Haarlemse Huizenaanpak lanceerde.

Binnen de Haarlemse Huizenaanpak werkt GAvoorduurzaam samen met lokale energie adviseurs, architecten aannemers en installateurs samen. U kunt een hoogwaardig advies op maat verkrijgen, en ontzorgd worden bij de uitvoering. Van advies tot uitvoering en nazorg wordt u begeleid door 1 contactpersoon. Deze maatwerk aanpak is vooral geschikt voor eigenaren van oudere woningen (voor 1970).

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

Enquête Koningin Duurzaam 2013

Graag vragen wij inwoners van de Koninginne Buurt hun medewerking voor een korte interesse peiling over duurzame energie en energiebesparing. We houden u vanaf dit blog op de hoogte van de voortgang!

Op 27 maart a.s. presenteren we de uitkomsten van deze enquete in wijkcentrum de Baan

Wij hebben 10 vragen klaar staan, u doet toch ook mee?

Ga naar de enquête van Koningin Duurzaam 2013

Groet,

Koningin Duurzaam

 

Geplaatst in Projecten | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

Regeerakkoord

We scanden het regeerakkoord op duurzaamheid en vonden de volgende passages. Veelbelovend of veel te weinig? We horen graag jullie reacties!

Groene groeistrategie
“We kiezen voor een realistische, ambitieuze groene groeistrategie, waarin ruimte en zekerheid verankerd worden. Ons land heeft alles in huis om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de snelle ontwikkeling van nieuwe energiebronnen als zon, wind, biomassa en geothermie: hoogwaardige chemie, een innovatieve agrarische sector, grote havens en een sterke energiesector. Die ontwikkeling is noodzakelijk vanuit het perspectief van klimaatverandering en eindige grondstoffen en is tevens een uitdaging voor innovatieve ondernemingen. Een groot aantal veelbelovende ‘biobased’ initiatieven is de laatste jaren al tot stand gekomen. Deze ‘biobased economy’ kan een van de pijlers vormen voor groene groei. We willen – met een breed draagvlak in parlement en samenleving – een stabiel en ambitieus beleid voor de lange termijn neerzetten. In internationaal verband zal getracht worden daar zoveel mogelijk landen bij te betrekken, ook om zo de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten.”

Klimaatbeleid
“Nederland zet in op een ambitieus internationaal klimaatbeleid. Nieuwe internationale doelstellingen voor de jaren 2020, 2030 en verder moeten technologische vooruitgang aanjagen en ecologisch evenwicht voor de toekomst veilig stellen. Wij streven
internationaal naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050.”

Duurzame energie
“We kiezen voor een aandeel duurzame energie in 2020 van 16 procent. Om innovatie te stimuleren, wordt een optimale mix ingezet van subsidies (SDE+) en mogelijk ook de leveranciersverplichting en bijmengverplichtingen. De concurrentiepositie van de energie-intensieve sectoren en de werkgelegenheidseffecten worden daarbij in het oog gehouden. Voor de aan het eind van deze kabinetsperiode optredende
lastenverzwaring komt een compensatie. In 2016 wordt de voortgang beoordeeld en over het vervolg besloten.”

Energiebesparing
“Energiebesparing krijgt prioriteit. De aanpak van de Green Deals wordt uitgebreid met ten minste een besparingsdeal met energiebedrijven en woningbouwcorporaties voor een versnelling in het verduurzamen van de bestaande woningen. Ook voor kantoren, scholen en andere gebouwen wordt energiebesparing via energiebedrijven op deze wijze bevorderd. Het kabinet zal dit ondersteunen door waar mogelijk belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen.”

Eigen energie-opwekking gestimuleerd
“Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid is opgewekt. Deze wordt lastenneutraal gefinancierd door een generieke verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijf van de energiebelasting.”

Windenergie op zee
“Om de kostprijs van windenergie op zee versneld omlaag te brengen zal het kabinet samen met energiebedrijven en de Nederlandse offshore industrie initiatieven nemen om de innovatie in deze veelbelovende sector te stimuleren. Met netbeheerders wordt verkend hoe de benodigde transportinfrastructuur voor elektriciteitswinning op zee tot stand kan komen.”

Elektrisch vervoer
“Elektrisch vervoer biedt veel kansen voor Nederland. Met netbeheerders, energiebedrijven en lokale overheden worden afspraken gemaakt over de laadinfrastructuur om de groei van elektrische mobiliteit verder te stimuleren.”

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Haarlemse Koninginnebuurt Duurzaam

Naar aanleiding van de oproep van initiatiefnemer Marijke Gantvoort in Wijkkrant de Willemien vond een gesprek over Duurzaamheid in de Koninginnebuurt plaats.

Marijke vertelde hoe je een oud pand op duurzame wijze kan restaureren. Zij heeft bij haar voorbeeldproject gewerkt met een integrale aanpak van het pand. Dak, gevel, vloer en installaties zijn allen verbeterd. Maatwerk is in dit soort panden de belangrijkste voorwaarde voor succes.

De vraag deze avond was:

Hoe ziet u duurzaamheid? en: Wat is voor u een manier om ermee aan de gang te gaan?

In grote lijnen kwamen er vier aspekten naar boven uit de groep.

  1. De meest direkte reaktie was dat bij de oude panden in de wijk het vaak moeilijk is om te isoleren. Deze bewoners geven ook aan dat de hoeveelheid energie-verbruik een grote zorg is, en dat het huis daardoor niet altijd zo comfortabel is. Men zoekt hulp, en dit vraagt om specialistische kennis. Gezamelijk onderzoeken is een wens.
  2. Een flink aantal mensen wil graag energie opwekken, of doet dit al. Sommigen hadden zonnepanelen besteld via de gemeente, en hebben vragen over hoe te installeren. Men hoopt op samenwerking hierbij, en ook steun van de gemeente. Vragen over vergunningen moeten uitgezocht.
  3. Belangrijk was ook de reaktie van bewoners die graag werken aan de sociale duurzaamheid in de buurt. Het samen aanpakken van dingen in de woonomgeving (VvE) of het bijdragen aan een initiatief waarbij je voelt dat je een band krijgt met mensen om je heen. Het samendoen wordt als heel positief gezien!
  4. Het behoud van de groene omgeving in de wijk, de parken, (monumentale) bomen en groenstructuur is een onderwerp waar bewoners al langer mee bezig zijn, dit wil men voortzetten.

Er zijn 4 groepen gevormd die met deze onderwerpen aan de gang gaan.

voor meer informatie mail naar marijke@gantvoort.com.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen